NAtuurcompensatie

De natuur compenseren

Groencompensatie

Wanneer natuur verloren gaat, kunt u dit, maar vaak is dit zelfs verplicht om te compenseren. Dit kunt u doen door het aanleggen van nieuwe natuur of door het verbeteren van de bestaande natuur.

Contact opnemen
Verdwenen natuur compenseren

Natuurcompensatie is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Hoewel het voornamelijk wordt gebruikt om milieuverontreiniging tegen te gaan kan het ook worden gebruikt om de biodiversiteit te vergroten, de leefomgeving van mensen te verbeteren en de economische ontwikkeling te bevorderen.

Het principe van natuurcompensatie is simpel. Als een bedrijf of organisatie een milieuverontreinigend of natuur- of landschap verstorend project start wordt er geld geïnvesteerd in andere milieu verbeterende activiteiten om de schade te compenseren.

Hierdoor kan het bedrijf of de organisatie nog steeds het eigenlijke project starten maar met minder schade voor de omgeving. Door de noodzaak om milieuproblemen aan te pakken zien steeds meer bedrijven en organisaties de voordelen van natuurcompensatie. Door investeringen te doen in milieuverbetering helpen ze bij het behoud van biodiversiteit en het verbeteren van leefomgevingen.

Natuurcompensatie heeft ook economische voordelen. Studies hebben aangetoond dat het verbeteren van de openbare leefomgeving een positief effect heeft op het economische groeipercentage. Bedrijven die investeren in natuurcompensatie kunnen ook verwachten dat hun investering zich terugverdient door toegenomen bezoekersaantallen en omzet.

Een uitgewerkt plan

Een natuurcompensatie project heeft specifieke eisen, afhankelijk van het type natuur dat verloren is gegaan. Onze groenadviseurs kunnen deze eisen verwerken in een plan, maar ze kunnen ook uit de voeten met een door u opgesteld bestek. Hoe dan ook is Unigroen graag uw partner, van eerste schop in de grond tot langdurig onderhoud.

Daarom Unigroen

Samenwerken met Unigroen betekent volledige ontzorging. We maken duidelijke afspraken en de uitvoering is van hoge kwaliteit.

Vakmanschap
Heldere afspraken
Volledige ontzorging

Contact opnemen

Heeft u vragen over onze dienstverlening of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte? Neem dan contact op.

Stuur een berichtBel 085 5000 445